М/О вчителів російської мови, зарубіжної літератури та художньо-естетичного циклу

Методичне об'єднання вчителів російської мови, зарубіжної літератури тавчителів художньо-естетичного циклу


 
Методичне об’єднання вчителів російської мови , зарубіжної літератури та вчителів художньо – естетичного циклу 2016 – 2017 н.р.(презентація)


Проблема, над якою працюють вчителі МО:
 «Підвищення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження педагогічних технологій, розвиток творчої ініціативи школярів»


Голова МО
Маджар Валентина  Дмитрівна
 вчитель І кваліфікаційної категорії, закінчила Таджикський державний педагогічний інститут у 1991 р. Стаж роботи – 25 років.

Проблема, над якою працює вчитель:
 «Аналіз літературного тексту через деталь, мистецтво запитання, «робота з одним – шлях до всіх».
   Вчитель розвиває  у дітей вміння глибоко аналізувати текст, працювати самостійно, логічно мислити, робити висновки та узагальнення. На уроках практикує використання опорних схем, таблиць, карток, наочності. Використовує ситуації типу  «учень – учень» , «учень –
клас», «учень – автор», групові форми роботи, захист творчих проектів».


 Бурла Олена Василівна,
вчитель вищої кваліфікаційної категорії , закінчила філологічний факультет Кіровоградського  державного
 педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна в 1989 р.
Стаж роботи – 26 років.
Проблема, над якою працює вчитель:
«Аналіз художнього твору через навчальний діалог».
 Вчителька будує свої уроки  з урахуванням особистісно орієнтованого навчання з діалогом як домінуючою формою спілкування на уроці. Перевагу надає розвитку творчих здібностей учнів, що допомагає досягти мети уроку. Використовує такі види робіт: бесіда за  проблемними запитаннями, обговорення іншого фіналу твору, дискусія за вивченими творами, рольові ігри. 
Ткаченко Надія Олександрівна
вчитель І кваліфікаційної
категорії, закінчила Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна в 1972 р., стаж роботи –  44 роки.  
Проблемне питання, над яким поглиблено працює вчитель:
«Аналіз художнього твору. Інноваційний підхід до методично-організаційного забезпечення уроку».
Вчитель намагається на своїх уроках розкривати творчий потенціал учня, його індивідуальність.

  


Подопригора Світлана Павлівна
 вчитель вищої кваліфікаційної категорії, закінчила
Кіровоградський  державний  педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна в1989 р.
Стаж роботи – 27 рік.


  


Проблема, над якою працює:
«Розвиток творчої особистості учня, використання новітніх  педагогічних технологій».
    На практиці головне завдання вчителя – розвивати природні задатки дитини та створювати сприятливі умови діяльності учнів. Будуючи свої уроки, вона спонукає учнів до різноманітних творчих завдань, спрямовує їх на пошукові види робіт: бесіду за проблемними запитаннями, усне малювання, мозковий штурм та ін.

Шевченко Сергій Миколайович
Спеціаліст, закінчив Кіровогралський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка в 2014 році. Стаж роботи – 2 роки.


  

  

Проблема над якою працює вчитель:
«Музичне мистецтво як засіб естетичного виховання дитини».
 Активно використовує на своїх заняттях інноваційні технології та новітні методики викладання.
Мелішкевич Лариса Борисівна
вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель; закінчила Кіровоградський  державний  педагогічний інститут ім О.С.Пушкіна в 1991 р.
Стаж роботи – 25 років


Проблема над якою працює вчитель:

«Формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва»
(пройшла курси вчителів образотворчого мистецтва у 2012 році)
Графік проведення відкритих уроків
Бурла О.В. 21.02.2017 р.
«Е.По « Золотий жук». Осибливості композиційної побудови, розповідь у розповіді.» (       )

Подопригора С.П. 06.11.2016р.
« Подорож Скруджа Різдвяної ночі в часі і просторі» ( 6-А)

Маджар В.Д. 21.04.2017 р.
Система образів літературної серії про Мумі-тролів. Втілення в ній ідей доброти, щирості, сімейних цінностей. Мумі-тролі в мультиплікації (Туве Янсон  "Капелюх чарівника"). ( 5-А)

Ткаченко Н.О. 23.11.2016 р.
«Генріх Гейне «Задзвени із глибини». Втілення краси весняної природи у вірші.»  (5-В)

Мелішкевич Л.Б. 17.02.2017 р.
«Святковий одяг екіпажу» (5-Б)

Шевченко С.М. 03.04.2017 р.
Музика та інші види мистецтва 


Банк даних  обдарованих дітей (2016-2017 н.р.)
1.     Російська мова та зарубіжна література
1)    Давиденко Вікторія 5-А
2)    Кавун Назарій 5-А
3)    Мішаткін Станіслав 5-А
4)    Колос Світлана 5-А
5)    Жолудька Альона 5-А
6)    Балан Софія 6-А
7)    Безкоровайна Анна 6-А
8)    Баранник Іра 6-А
9)    Федоренко Аліна 6-Б
10)          Орлов Артем 6-В
11)          Єрємєєва Яна 6-В
12)          Моторний Давид 6-В
13)          Єпанча Єлизавета 7-А
14)          Лисюк Стелла 7-А
15)          Деркач Катерина 7-Б
16)          Грищенко Анастасія 7-Б
17)          Добровольська Світлана 7-В
18)          Лебідь Пилип 7-В
19)          Емельяненко Дмитро 8-А
20)          Гетманець Олександра 9-А
21)          Васильєва Тетяна 10-Б
22)          Колесникова Анна 10-Б
23)          Мерзлікіна Катерина 10-Б
24)          Яношевська Кароліна 10-Б
2.     Художня культура
1)Ковпан Анна 11-А
2) Петренко Настя 11-Б
3. Мистецтво, образотворче мистецтво, музичне мистецтво
1)Яременко Анна 5-А
2)Кондєєв Ярослав 5-А
3)Юзва Владислава 5-А
4)Мішаткін Станіслав 5-А
5)Легка Діана 6-А
6)Нісфоян Катерина 6-А
7)Сахно Марія 6-А
8)Горошко Кароліна 6-А
9)Бєлей Агата 6-Б
10)Сидоренко Олександра 6-Б
11)Шкроба Аріна 6-В
12)Єпанча Елизавета 7-А
13)Федоренко Лілія 7-А
14)Ільїна Олександра 7-А
15)Деркач Картерина 7-Б
16)Кайб Денис 7-Б
17)Товстюк Юлія 7-Б
18)Черняхова Яна 7-Б
19)Добровольська Світлана 7-В
20)Маландій Ярослав 7-В
21)Кирилюк Анастасія 8-А
22)Головащенко Юлія 10-Б
4. Захист Вітчизни (дівчата)
1)Ковпан Анна 11-А
2)Пакош Діана 11-Б
3)Петренко Настя 11-БПротокол № 1.
Засідання МО вчителів російської мови, зарубіжної літератури та вчителів художньо-естетичного циклу
Від 05.09.2016 р.
Присутні -5 осіб.
Відсутні -   0  осіб.
Голова: Маджар Валентина Дмитрівна.
Секретар: Бурла Олена Василівна.
Порядок денний
1.       Звіт про роботу МО  Аналіз роботи МО за 2015-2016 н.р.
2.       Вибори голови та секретаря МО на 2016-2017 н.р.. Обговорення і затвердження плану МО на 2016-2017 н.р.
3.       Обговорення питань серпневої конференції та опрацювання нормативних документів.
4.       Затвердження плану тижня зарубіжної літератури, російської мови та предметів художньо-естетичного циклу.
5.       Музичне мистецтво як засіб виховання естетичних якостей дитини.
6.       Художньо-естетичний цикл. Мистецтво у системі сучасної освіти.
По першому питанню слухали Бурлу О.В., яка проаналізувала роботу МО за 2015-2016 н.р.
Виступили: Подопригора С.П., Ткаченко Н.О. знову повернулися до проблеми відсутності підручників з російської мови у 6, 8 класах,  із зарубіжної літератури 10, 11 класах, що негативно впливає на якість знань учнів.
По другому питанню слухали Маджар В.Д. з планом роботи МО на 2016-2017 н.р.
Члени МО одноголосно обрали головою МО на 2016-2017 н.р. Маджар В.Д., секретарем – Бурлу О.В.
По третьому питанню слухали Маджар В.Д. , яка ознайомила присутніх з Державним стандартом ( доповненнями) базової і повної загальної середньої освіти.
По четвертому питанню слухали усіх членів МО («Круглий стіл»).
По п’ятому питанню слухали Шевченко С.М., який довів, що музичне мистецтво – є як засіб виховання естетичних якостей дитини.
По шостому питанню слухали Маджар В.Д. про мистецтво у системі сучасної освіти.
Рішення МО:
1.       Затвердити план МО на 2016-2017 н.р.
2.       У роботі вчителям керуватись Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (враховуючи зміни та доповнення).
3.       Дотримуватись методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2016-2017 н.р.
4.       Голово. МО на 2016-2017 н.р. обрати Маджар В.Д. , секретарем – Бурлу О.В.

Голова МО:
Секретар :


Протокол № 2.
Засідання МО вчителів російської мови, зарубіжної літератури та вчителів художньо-естетичного циклу . Тема: « Система та результативність роботи з обдарованими учнями»
Від 02.11.2016 р.
Присутні -5 осіб.
Відсутні -   0  осіб.
Голова: Маджар Валентина Дмитрівна.
Секретар: Бурла Олена Василівна.
Порядок денний
1.       Огляд новинок методичної літератури.
2.       Особливості використання кейс-технологій на уроках світової літератури та російської мови.
3.       Вивчення стану ведення учнівських зошитів.
4.       Про проведення шкільної олімпіади із російсько мови та світової літератури в 8-11 класах.
5.       Особливості викладання предмету «Світова література» у профільному класі.
6.       Види диктантів на уроках російської мови.
7.       Музичне мистецтво як засіб виховання естетичних якостей дитини.
8.       Розвиток творчих здібностей у роботі з обдарованими учнями :
 -«Майстерність вчителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках зарубіжної та української літератур»
 -«Упровадження нетрадиційного нестандартного підходу до
організації творчої діяльності учнів та розвитку інтересу до навчання»;
 -«Технологія створення ситуації успіху –важливий фактор для формування позитивного ставлення до навчання».

     По першому питанню слухали Ткаченко Н.О. , яка нас ознайомила з новинками  педагогічної літератури.
     По другому питанню «Про особливості використання кейс-технологій на уроках світової літератури та російської мови» виступила  Подопригора С.П.  Світлана Павлівна поділилася своїм власним досвідом.
    По третьому питанню слухали Маджар В.Д. , яка ознайомила присутніх з результатами вивчення стану ведення учнівських зошитів.
    По четвертому питанню «Про проведення шкільної олімпіади із російської мови та літератури  в 8-11 класах» слухали Маджар В.Д. 
   Які є  особливості викладання предмету «Зарубіжна література» у профільному класі розповіла Маджар В.Д.
   По шостому питанню слухали Бурлу О.В. про види диктантів на уроках російської мови.
   По сьомому питанню слухали Шевченко С.М. про музичне мистецтво як засіб виховання естетичних якостей дитини.
    По восьмому  питанню слухали усіх членів МО («Круглий стіл»).

1.     Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.
2.     Предметні тижні (згідно з робочим планом школи ).
3.     Педагогічна рада за підсумками навчання в І семестрі.
4.     Психолого-педагогічний семінар .

Лютий
1.     Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2.     Нарада в присутності директора про перспективу роботи зі здібними учнями.
3.     Робота з батьками здібних та обдарованих дітей.

Березень
1.     Перспективне планування роботи із здібними та обдарованими учнями.

Квітень
1.     Підготовка звіту про роботу із здібними та обдарованими учнями у 2016-2017 н.р.
2.     Аналіз результатів підсумкового моніторингу якості знань з базових дисциплін.
3.     Свято науки в школі.

Травень
1.     Узгодження плану роботи з учителями-предметниками.
2.     Підбиття підсумків роботи (діаграми, схеми).


План роботи МО вчителів зарубіжної літератури , російської мови та предметів художньо-естетичного циклу   на 2016-2017 н. р.
Головна мета ШМО:
«Використання інтерактивних та ком’ютерних технологій навчання, активізація методів і прийомів роботи, стимулювання учнівського інтересу до вивчення світової літератури, російської мови та предметів художньо-естетичного циклу, формування комунікативних здібностей учнів на уроках»
Для досягнення цієї мети методоб’єднання вчителів ставить перед собою такі завдання:
1. Поглиблення  учнівського інтересу  до  художньої  літератури як мистецтва слова.
Формування інноваційної та методологічної культури вчителів.
2. Розвиток гуманітарної культури, підготовка кваліфікованого читача, що розуміє і цінує твори мистецтва, має почуття прекрасного і здатний до критичного сприйняття художніх творів.
3. Створення ситуації успіху, необхідного мікроклімату, щоб зацікавити учнів у вивченні світової літератури, етапами якого буде: цікаво – хочу дізнатися – я можу – я знаю – я вмію – я роблю висновки.
4. Виховання поваги до духовних скарбів людства, толерантності, здатності формувати і активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагнення мати ніким не нав’язане світобачення.
5. Створення інноваційного творчого середовища для досягнення позитивного педагогічного результату, надання переваги інтерактивним технологіям, впровадження інноваційних методів навчання, які сприяють формуванню творчої особистості, стимулюють пізнавальні інтереси учнів.
 6. Створення комунікативного середовища на уроках: розвиток комунікативних здібностей учнів, вміння висловлювати власні думки, захищати власну позицію.Робота методичного об’єднання вчителів з питань
теорії, методики навчання світової літератури , російської
мови та музичного мистецтва  (І засідання)
5 вересня
ТЕМА: Особливості викладання предметів суспільногуманітарного циклу в 2016-2017 н.р.

Питання, які розглядалися
Хто виконує
1.
Звіт про роботу МО. Аналіз роботи МО за 2015-2016 н.р.
Бурла О.В.
2.
Обговорення і затвердження плану МО
на  2016-2017 н.р. та вибори голови МО.
Члени МО.
3.
Обговорення питань серпневих
нарад та опрацювання
нормативних документів:
3)Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення світової літератури та російської мови:
а) опрацювання листа МОН України «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх закладів»;
б) опрацювання єдиних  вимог щодо усного та  
     писемного мовлення та інструктаж щодо  
     ведення  ділової  документації;
в) методичні рекомендації щодо оформлення в 
     класному журналі результатів навчальних
     досягнень із світової  літератури;
г) вимоги щодо структури і особливостей 
     проведення уроків  розвитку мовлення;
д) обов’язкові види робіт на уроках російської мови (за новим державним стандартом);
з) зміни у програмах що до вивчення зарубіжної літератури та російської мови.
Маджар В.Д.
4.
Затвердження плану тижня світової літератури та російської мови.
Члени МО.
5.
Музичне мистецтво як засіб виховання естетичних якостей дитини.
Шевченко С. М.
6.
Художньо-естетичний цикл. Мистецтво у системі сучасної освіти.


Маджар В.Д.


Робота методичного об’єднання вчителів з питань
теорії, методики навчання світової літератури, російської мови та музичного мистецтва
(ІІ засідання)
Листопад
Тема: Система та результативність роботи з
обдарованими учнями

Питання, які розглядалися
Хто виконує
1.
Огляд новинок методичної літератури.
 Ткаченко Н. О.
2.
Особливості використання кейс-технологій на уроках світової літератури та російської мови.
 Подопригора С. П.
3.
Вивчення стану ведення учнівських зошитів
Маджар В.Д.
4.
Про проведення шкільної олімпіади із світової літератури в 7-11 класах
Маджар В.Д.
5.
Особливості викладання предмету «Світова література» у профільному класі.
Маджар В.Д.
6.
Види диктантів на уроках російської мови
Бурла О.В.
7.
Музичне мистецтво як засіб виховання естетичних якостей дитини.
Шевченко Н. О.
8.
Розвиток творчих здібностей у
роботі з обдарованими
учнями :
-«Майстерність вчителя в
активізації пізнавальної
діяльності школярів на уроках
зарубіжної та української
літератур»
-«Упровадження нетрадиційного
нестандартного підходу до
організації творчої діяльності
учнів та розвитку інтересу до
навчання»;
-«Технологія створення ситуації
успіху –важливий фактор для
формування позитивного
ставлення до навчання»
Ткаченко Н.О.
Подопригора С.П.
Мелішкевич Л.Б.
Маджар В.Д.
Шевченко С.М.Робота методичного об’єднання вчителів з питань теорії, методики навчання світової літератури, російської мови та  музичного мистецтва
(ІІІ засідання)
Лютий
ТЕМА:Сучасні освітні технології в навчальновиховному процесі з метою реалізації особистісно
орієнтованого навчання

Питання, які розглядалися
Хто виконує
1.
Використання технології розвитку критичного мислення на уроках світової літератури
Бурла О.В.
2.
Огляд новинок методичної літератури
 Ткаченко Н.О.
3.
Підсумки  проведення предметного тижня із світової літератури та російської мови
Маджар В.Д.
4.
Круглий стіл. Творча робота молодого спеціаліста як засіб самовираження ( за матеріалами проведеного «Музичного вернісажу»).
 Шевченко С. М.
5.
«Я іду на урок…» ( із досвіду роботи Подопригори С.П.). Урок за методикою кейс-технологій по творчості Б. Пастернака.
Подопригора С.П.Робота методичного об’єднання вчителів з питань
теорії, методики навчань світової літератури, російської
мови  та музичного мистецтва  V засідання)
квітень
ТЕМА: Аналіз роботи МО вчителів суспільно –гуманітарного
циклу за 2016-2017 навчальний рік

Питання, які розглядалися
Хто виконує
1.
Використання  нетрадиційних форм організації навчального процесу.
Мелішкевич Л.Б.
2.
Огляд новинок методичної літератури.
Подопригора С.П.
3.
Особливості роботи з обдарованими дітьми.
Бурла О. В.
Ткаченко Н.О.
4.
Сучасний урок. Шляхи вдосконалення ефективності навчального процесу.
Шевченко С. М.
5.
Презентація як засіб візуалізації та допоміжний інструмент у викладання російської мови та світової літератури.
Маджар В.Д.
6
Звіт голови МО про
виконану роботу за рік
Маджар В.Д.
7.
Звіт вчителів про виконання
планів та програм
Виставка методичних розробок
Члени МОАдреси блогів та їх назви
   1. МО вчителів Смолінського НВО "Дон Кіхот"
     vchutelnvo.blogspot.com

2.Маджар В.Д.
madzarvalentina.blogspot.com

3.Бурла О.В.
myblognvo.blogspot.com

    4.Подопригора С.П.
     svet6121966.blogspot.com

    5.Мелішкевич Л.Б.
    lara68mel15.blogspot.comПередовий педагогічний досвід (вивчення)
Мета: вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду; впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику.

П І Б
Тема досвіду
Фах
Школа
Література
1
Гузь
Ольга Олександрівна
Організація ІКТ-супроводу сучасного уроку
                                                                                                   зарубіжної літератури та російської мови

завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарноестетичних дисциплін,  учитель-методист, автор навчальних посібників у видавництвах «Грамота», «Мандрівець», «Весна»; вчитель зарубіжної літератури; », вчитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2004» в номінації «Зарубіжна література».


 «Спеціалізований загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячо-юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
1. Половенко О.В. Творчі групи в системі методичної роботи: [методичний
посібник]. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя
Сухомлинського. – 2008. – 64 с.
2. Половенко О.В. Оптимальна модель методичної роботи в сільській мало
комплектній школі. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя
Сухомлинського. – 2008. – 66 с.2
Богданова Алла Євгенівна
учитель російської мови та зарубіжної літератури, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, загальний педагогічний стаж - 34 роки, стаж на посаді директора школи - 14 років. Нагороджена пам'ятним знаком обласної ради і обласної адміністрації "З добром до людей", пам'ятним знаком міської ради "Кращий за професією".

Ел. пошта:
Ми зареєстровані
Каталог сайтовУкраинский портАлКаталог сайтів України
Каталог - Сайти шкіл та освітніх закладівКаталог сайтов - Refer.Ru
Белый каталог
http://webkolo.clan.su/knopka_site.gif
3
Подопригора С.П.
ІКТ-супровід сучасного уроку
вчитель російської мови та зарубіжної літератури , художньої культури; вчитель вищої кваліфікаційної категорії; ста роботи – 27 років.
Смолінське навчально-виховне  об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ    ступенів – гімназія – позашкільний навчальний заклад»

Методичний портал http://metodportal.net/;
Освітній Навігатор http://navigator.rv.ua;
Форум педагогічних ідей «Урок» http://osvita.ua/publishing/urok;
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru;
Словесник Land http://slovesnikland.narod.ru

Перспективний план проходження курсів та атестація вчителів


Проходження курсів

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Бурла О.В.

+
Маджар В.Д.

+

+


Подопригора С.П.

+
Ткаченко Н.О.

+
Шевченко С.М.


Мелишкевич Л.Б.
Атестація вчителів

2014
2015
2016
2017
2018
2017
Бурла О.В.+


Маджар В.Д.


+Подопригора С.П.


+Ткаченко Н.О.


+Шевченко С.М.


Мелишкевич Л.Б.Міжнародна гра зі світової (української і зарубіжної) літератури «Sunflower»
Наші учні беруть участь у грі

В грі взяли участь 37 учнів.Наші досягнення у Міжнародній грі зі світової літератури "Sunflower" : 5 Дипломів регіонального рівня, 17 Дипломів переможця шкільного рівня, 16 Сертифікатів за участь у грі.Участь учнів Смолінського НВО у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із російської мови та літературиШкільну олімпіаду писало 16 учнів. 
І місце отримали такі учні:
1)Панова Карина (8-Акл., Бурла О.В.);
2)Гетманець Олександра (9-Б кл., Бурла О.В.);
3)колесникова Анна (10-Б кл., Маджар В.Д.);
4)Ковпан Анна (11-А кл., Подопригора С.П.)
Результати районної олімпіади:
І місце - Гетманець Олександра (9-Б кл., Бурла О.В.);
І місце- Колесникова Анна (10-Б кл., Маджар В.Д.);
ІІІ місце- Ковпан Анна (11-А кл., Подопригора С.П.)

Готуємося до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із російської мови та літератури

Тиждень творчорсті й натхнення (06-10 лютого 2017)
План проведення тижня російської мови, зарубіжної літератури, мистецтва
ПОНЕДІЛОК
День Ангела


1. Оголошення тижневої вікторини «Знавець зарубіжної літератури – 2016-2017»
2. Цікаве мистецтво. (Інформаційна сторінка; Маджар В.Д.)
3. Ігрова перерва " Чи знаєш ти літературу?". (5-Б, 5-В кл.; Ткаченко Н.О.) 
4.  «Подивіться на світ моїми очима» (Виставка робіт  Сухоребри Ірини)
5. « З Янголом на плечі…» (5-А,10-Б кл., Маджар В.Д.)

ВІВТОРОК
День Детективу
1.   «Ми – детективи!» (Літературна гра між  7-А та 7-Б кл, Бурла О.В.)
2.   Урок-гра «Мандруємо з Гаррі Поттером» (7-В кл.; Маджар В.Д.)
3.   «Особова справа Гаррі Поттера» (6-Вкл.; Маджар В.Д.)
4.   Конкурс юних письменників «Шкільний детектив».
5.   Конкурс малюнків «Фантастика та пригоди на сторінках зарубіжної літератури».(Мелішкевич Л.Б.)
6.   Ігрові перерви «Принцип дедукції» (Ткаченко Н.О.)
7.   Інформаційна виставка «Цікаве мистецтво»
 (Маджар В.Д.)
8.   Флешмоб «Давайте станемо метеликами …» (колективне малювання метеликів  усіх бажаючих; Маджар В.Д. ).
 СЕРЕДА
День Інтелекту
1.   «Літературна вікторина за творами зарубіжних письменників» (Подопригора С.П.; між 6-А та 6-Б кл.)
2.    Усний журнал "Там, де панують краса і спокій" ( Вірші поетів світу про  природу – 5-11 класи ).
3.   Гра-конкурс «Найрозумніший» ( 6-А, 6-Б кл.; Подопригора С.П.)
4.   Конкурс-виставка малюнків до творів зарубіжних письменників. (Комітет із розшуку талантів)
  ЧЕТВЕР
День Знавців
1.   Інтелектуально-літературний конкурс «Своя гра» (9-А, 9-Б кл.; Бурла О.В.)
2.    Темістокль Вірста. Потік свідомості. (перегляд кінофільму про паризького художника, родом з с. Іспас.  10 класи; Маджар В.Д., Подопригора С.П.).
3.   Створення відеокліпу до вірша «Шепіт... Ніжний звук зітхання...» Афанасія Фета. (10-Б кл.; Маджар В.Д.)
4.   Вернісаж творчих робіт «Архітектура майбутнього». (9, 10 кл.; Маджар В.Д.)
 П’ЯТНИЦЯ
День учнівських талантів. Ми – таланти твої , рідна школо!
1. Захист рекламного ролика в електронному варіанті на тему :
     "ЛІТЕРАТУРА - ЦЕ ХРАМ, КУДИ МОЖНА ВВІЙТИ ЛИШЕ З ЧИСТОЮ  СОВІСТЮ І БЛАГОРОДНИМИ НАМІРАМИ". ( 9, 10, 11 класи; Бурла О.В., Маджар В.Д., Подопригора С.П.).
2.Кокурс. Виготовлення емблем для кабінетів нашого закладу (5-11 класи; Маджар В.Д.)

3.«Ще раз про кохання…» (читання сонетів зарубіжних авторів учнями 8-х класів; Бурла О.В.)
4.Вечір поезії «Поговоримо про кохання» (За поезією російських та зарубіжних поетів 19-20 ст.; 11-ті класи; Подопригора С.П.)

 5. Підведення підсумків тижня.


У Захисті рекламного ролика в електронному варіанті на тему :
     "ЛІТЕРАТУРА - ЦЕ ХРАМ, КУДИ МОЖНА ВВІЙТИ ЛИШЕ З ЧИСТОЮ  СОВІСТЮ І БЛАГОРОДНИМИ НАМІРАМИ". ( 9, 10, 11 класи; Бурла О.В., Маджар В.Д., Подопригора С.П.) брало участь 29 учнів. Стали переможцями та отримали Грамоти:
І місце - Колесникова Анна (10-Б), Ліщенко Євгениій (10-Б);
ІІ місце - Васильєва Тетяна (10-Б), Скаскевич Юлія (10-А);
ІІІ місце - Сухоребра Ірина (10-А), Король Родіон (10-А).


Комментариев нет :

Отправить комментарий